Reading education assistance dogs

Oftewel R.e.a.D

Lezen is belangrijk. Je ontkomt er niet aan. Door te kunnen lezen kun je deelnemen aan de maatschappij. Als je kunt lezen kun je ook heel veel leren. Maar lezen kan ook ontspannen en heel leuk zijn. Je kunt erbij fantaseren, lachen, maar een verhaal kan je ook emotioneel raken.

ik gun kinderen het plezier van een boek lezen en wil daarom een steentje bijdragen. 

Samen met mijn AAI & R.E.A.D gecertificeerde honden gaan wij helpen bij het (voor)lezen met kinderen.

Dat gebeurt bijvoorbeeld op school of in de bibliotheek, of u als ouder van een kind dat lezen niet leuk vind of spannend om hardop te moeten lezen en vertellen kan ons inschakelen. 

De hond wordt voorgelezen. Dat is veilig want de hond zal geen kritiek leveren. De hond ondersteunt het kind door te luisteren en contact te houden zowel fysiek en mentaal. We hopen hiermee het plezier in lezen te stimuleren. Het R.E.A.D programma bestaat al enkel e jaren en heeft bewezen dat het effectief is, 

*kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, ook in het aangaan van relaties met bijv klasgenoten. 

*Durfde ineens hardop voor te lezen in de klas, 

*maakten hun huiswerk af,

* minder schoolverzuim want kinderen kijken ernaar uit om de hond weer op school te zien. 

* Meer aandacht voor hun hygiëne

* Leren op een respectvolle manier met dieren om te gaan.